LokaluthyrningRätt arbetsmetod vid lokaluthyrning är a och o. Och med rätt marknadsföring och åtgärder i lokalen kan du höja både intresset och värdet. Våra lokaluthyrare hjälper dig ta ett helhetsgrepp om din lokaluthyrning. De kan bland annat hjälpa dig med att
  • samordna alla kontakter med marknaden
  • skapa en bild av lokalens förutsättningar
  • samla information kring tekniska och ekonomiska förutsättningar
  • ta fotografier på lokalen och sammanställa marknadsföringsmaterial
  • marknadsföra lokalen
  • proaktivt bearbeta potentiella hyresgäster
  • tillhandahålla hyresavtal för underskrift.
- Malin Sadeghi